groeienontwikkelingvooriedereen.nl

Screen

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Doelgroep 2

Individuen/ groepen die proberen een stapje vooruit te komen bv. Dat kunnen kinderen, jongeren, verstandelijk beperkten en of volwassenen zijn. Ze kunnen zich persoonlijk melden maar organisaties als Reclassering, UWV, CWI en DWI kunnen ze ook melden.
Individuen die als het ware een personal organiser nodig hebben om ze te helpen om hun leven vorm te geven of de draad van hun leven op te pakken of verder te helpen op punten waar ze zijn vast gelopen. Het kan middels kortdurende dan wel lang durende hulp, al naar gelang de behoefte. Ook hulp met behulp van een Persoons Gebonden Budget is mogelijk.

Voor doelgroep 2 zijn de producten:

Kinderen

Vrouwen/mannen

Opvoedingsondersteuning

Weerbaarheidstrainingen voor diverse leeftijden en doelgroepen b.v kinderen die gepest worden, seksueel misbruikt zijn, laag zelfbeeld hebben, jongens, meisjes, gemengde groepen

Personal organiser

Gezinnen en kinderen in risicosituaties.

b.v. armoede, echtscheiding, ziektes, beperkingen in het gezin

Begeleiding van kinderen met verslaafde ouders en of ouders met een psychische stoornis

Kortdurende hulp

Ouders met kinderen in een bepaalde leeftijd bv. baby’s, pubers enz.

Begeleiding van kinderen met ouders die een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben

werknemersvaardigheden

Bijstandmoeders/ een- oudergezinnen

Begeleiding van kinderen die spijbelen en of voortijdig de school verlaten

Schrijven van; sollicitatiebrieven, bezwaarschriften

Voor gezinnen met een kind met een ontwikkelingsstoornis en of verstandelijke beperking

Begeleiden van kinderen van laag opgeleide ouders

Hulp bij studiekeuzen en hulp bij het schrijven bv. scripties

Voor gezinnen met drukke kinderen

Begeleiden van kinderen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen

Weerbaarheidstrainingen voor vrouwen die; mishandeld of seksueel misbruikt zijn, een laag zelfbeeld hebben en of een beperking hebben

Eenoudergezinnen/ allochtone ouders.

Deze klanten kopen dit product omdat ze zelf verbetering willen aanbrengen in hun leefsituatie en dat van hun gezin. Het kan ook zijn dat instanties die deze mensen begeleiden het nodig achten om ze door te verwijzen, voor een specifieke vorm van begeleiding

You are here